Wednesday, August 17th, 2022


Volume 43
Number 6
   
 Original Articles
493
Xiaoqin Li, M.D., Wenjuan Zhu, M.D., Fan Cui, M.D., Jingjing Zhou, M.D., andBaijing Ding, M.D.
Wuhu, China


498


505
Luiz Antonio Buschetto Macarini, B.Sc., Antonio Carlos Sobieranski, Ph.D., Aldo von Wangenheim, Ph.D. (Dr. rer. nat.), Alexandre Sherlley Casimiro Onofre, Ph.D., Fabiana Botelho de Miranda Onofre, Ph.D., and Marcelo Ricardo Stemmer, Ph.D.
Santa Catarina, Brazil


515
Chengbin Zhang, M.D., Hong Zhao, B.S., Yaqiong Wang, M.D., Juanjuan Li, M.D., Yuemin Chen, B.S., Juan Sun, M.D., Caihong Xu, Xiaoyao Wang, and Shaohui Tang, Ph.D.
Anhui, China


525
Jinjin Jiang, M.M., Weiping Lei, M.M., and Jianliang Sun, M.D.
Hangzhou City, Zhejiang Province, China


537


547
Shufang Wu, M.M., Haishan Xu, M.M., Danhua Lin, B.M., and Lantao Dai, B.M.
Fujian, China


553
Jian Liu, M.D., Huijuan Lu, M.D., Xiaowen Wang, M.D., Keming Chen, M.D., Jinzhi Lu, Ph.D., and Cunjian Yi, Ph.D.
Jingzhou, Hubei, People’s Republic of China


560


567
Süreyya Yilmaz, M.D., Yasar Yildirim, M.D., Ali Kemal Kadiroglu, M.D., Veysi Bahadir, M.D., Emre Aydin, M.D., Fatma Yilmaz Aydin, M.D., Aydin Ketani, M.D., Ibrahim Kaplan, M.D., Engin Deniz Yilmaz, M.D., Mehmet Emin Yilmaz, M.D., and Zülfükar Yilmaz, M.D.
Diyarbakir, Turkey


574
Abdurrahim Tas, M.D., and Abdurrahman Çetin, M.D.
Diyarbakır, Turkey


581
Lei Yang, M.D., Hui-zhi Zhu, Ph.D., Kun Wang, M.D., Ran-qin Zuo, M.M., and Xiao-mei Cao, M.D.
Hefei, Anhui, China


591
Jing Yang, M.M., Yiyu Shi, B.S., Haibo Chen, Ph.D., Mingbing Zeng, Ph.D., Jun Yang, M.M., and Xingwu Zhong, Ph.D.
Haikou, Hainan Province, China


597
Haiou Zhou, B.S., Binghui Wang, M.M., Jingjing Gao, B.S., Zhoujia Tao, B.S., and Long Lei, B.S.
Jiaxing City, Zhejiang Province, China


606


613
Huiling Li, M.M., Xiuhua Li, B.S., Meichun Yang, M.M., Wenjuan Chen, M.M., Wei Chen, M.M., and Rong Xie, B.S.
Fuzhou, China


621
Zhenwu Zhang, M.M., Diyang Ling, M.M., Qiong Wu, M.D., Yan Zhao, M.D., Juan Zhang, M.D., and Zheyin Wang, M.M.
Shenzhen, Guangdong, China


627
Jie Qin, M.D., Hongbiao Huang, M.M., Yiming Zheng, M.M., Yueyue Ding, M.D., Lei Xu, M.M., Guanghui Qian, Ph.D., and Haitao Lv, M.D.
Suzhou, China


633
Mehmet Emin Akyuz, M.D., Mehmet Hakan Sahin, M.D., and Hakan Hadi Kadıoglu, M.D., Ph.D.
Erzurum, Turkey


641
Wei Yin, M.D., Xiaoju Wang, M.M., Yiqing Wang, B.S., Jianfeng Xu, B.S., Huaxiang He, B.S., JingJun Wu, M.M., Yanjiao Mao, M.M., and Shixiu Wu, M.D.
Hangzhou, Zhejiang, China


649
ShuYi Xu, M.D., JiaJun Wang, M.D., SuMin Huang, M.D., ZhiJian Yu, D.D., XianFen Cao, M.D., ShuMing Li, B.D., and GuangHui Hou, D.D.,
Zhuhai, Guangdong Province, China


659
Youde Ding, M.M., Suqi Zhou, B.S., Lixiao Zeng, B.S., and Jing Sun, B.S.
Guangzhou, China


669
Bo Zhang, M.M., Li Ma, M.M., Jing Chen, M.M., and Dongguang Qin, M.M.
Changzhi, Shanxi Province, China


677
Yong Peng, M.M., Yuhan Wu, M.M., Xianqian Huang, M.M., Keyue Zhang, M.M., Yao Chen, M.M., Yunge Zhang, M.M., and Yong Chen, M.M.
Quzhou, China


691
Fujiang Cui, M.M., Guoai Yang, M.M., Kangkang Xu, M.M., and Xue Han, B.S.
Cangzhou City, China


700
Xiaoli Wu, M.D., Wenxi Tang, M.D., Yueyue Li, M.D., Wenhui Mo, Ph.D., Fudong Yu, Ph.D., and Xuanfu Xu, Ph.D.
Shanghai, China


711


718
Biao Li, M.D., XiaoMei Zhang, M.M., Fang Zeng, M.M., and Qiang Zhao, M.D.
Shenzhen, Wenzhou, and Guangzhou, China


727
Dabin Pan, M.D., Wenlong Ding, M.M., Jiming Chen, M.M., and Zeyang Shan, M.M.
Wuhu City, Anhui Province, China


736


745
Wei Zhang, M.D., Minmin An, B.S., Qi Fu, M.D., Ph.D., Xiaohua Men, B.S., Yinhui He, M.D., and Tao Yang, M.D., Ph.D.
Wuhu City, Wuhu, China


752
Ran Liu, M.M., Xiaojuan Guo, M.M., Luling Li, M.D., Yongfeng Zhang, M.D., Xin Dong, M.D., Qiang Fu, M.D., and Yi Zheng, M.D.
Beijing, China


761
Jingli Guo, M.D., Shaojing Zhang, M.S., Ying Zhou, M.S., and Jianmei Wang, M.D.
Tianjin, China


772
Xu-Hua Duan, M.D., Wen-Hui Wang, M.M., Xin-Wei Han, M.D., Jian-Zhuang Ren, M.D., Hao Li, M.M., Peng-Fei Chen, M.M., Shao-Jun Gong, M.M., and Dong-Lin Kuang, M.M.
Zhengzhou, Henan Province, PR China


783
Yong Liu, B.S., Hongjiang Zhai, B.S., Bo Fang, B.S., Mingxiang Song, M.M., and Yan Cheng, M.M.
Lu’an, China


795
Xiaoyan Xue, M.M., Huiwei Li, B.S., and Lingfei Tong, M.M.
Nanchang, Jiangxi, China


 

The opinions and statements in this journal are those of the authors and are not attributable to the sponsor, publisher, editors or editorial board of JRM. Product dosages, indications and methods of use referred to in the papers and discussions reflect the authors' clinical experience or are derived from other professional sources.